Meet2date  
 
 
 

Privacy statement

Meet2date acht de bescherming van de privacy van de deelneemers van groot belang. Meet2date respecteert de wet op persoonsgegevens. Meet2date zal nooit zonder toestemming persoonlijke gegevens publiceren of aan derden doorverkopen voor commerciële of andere doeleinden.

Meet2date zet zich in voor de beveiliging van de gegevens van haar klanten en past veiligheidsmaatregelen toe ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van de gegevens die Meet2date onder haar beheer heeft. Bij vragen of twijfels betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met Meet2date.

Meet2date.nl